Obchody 10-lecie Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Trzepnica Oraz Okolic

W piątek 11-01-2019 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Trzepnicy odbyły się obchody 10-lecie istnienia Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Trzepnica oraz Okolic. Uroczystość rozpoczęła Pani Teresa Janocha, która obecnie pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia. Bardzo serdecznie powitała przybyłych gości Pana wójta Piotra Łącznego, przewodniczącą rady gminy panią Agnieszkę Łysoń, sekretarza gminy Pana Grzegorza Stępnia, skarbnika gminy Panią Justynę Trędę, wójta gminy Gorzkowice Pana Alojzego Włodarczyka, wszystkich członków Stowarzyszenia oraz pozostałych gości.
Pani prezes przedstawiła historię powstania Stowarzyszenia, oraz najważniejsze działania jakie zostały podjęte i zrealizowane. Dziesięć lat istnienia stowarzyszenia to liczne zajęcia świetlicowe, wycieczki, plenery malarskie, zajęcia sportowe dla dzieci, kursy gotowania oraz zajęcia aerobiku dla dorosłych. Po przybliżeniu nam działań Stowarzyszenia głos zabrał Pan Wójt Piotr Łączny, który złożył wyrazy uznania za wytrwałość w działaniach na rzecz lokalnej społeczności i wręczył Pani prezes list gratulacyjny. Później kolejno chętni gości zabierali głos. Następnym miłym etapem imprezy był występ zespołu Carmen tworzonego przez młodych mieszkańców naszej gminy. Uroczystość zakończyła się kolacją w której uczestniczyli zaproszeni goście oraz wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Powstanie i działalność stowarzyszenia z pewnością wzbogaciła naszą społeczność lokalna i uatrakcyjniła okolice jako miejsce życia.