Uroki dawnej wsi – wyjazd do Muzeum w Żarkach

Realizacja projektu „Uroki dawnej wsi-wyjazdy studyjne” została zakończona. Na projekt ten Stowarzyszenie Trzepnica otrzymała wsparcie w ramach poddziału 19.2. Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych przez LGD „Buduj-Razem”.
Tym razem odbyły się dwa wyjazdy studyjne do Muzeum dawnych rzemiosł w Żarkach młodzieży szkolnej z Lęk Szlacheckich i Trzepnicy.
Młodzież wzięła udział w warsztatach w starym młynie. Sami wyrabiali cukierki, przygotowali pizzę, którą po upieczeniu skonsumowali. Zapoznali się z starymi rzemiosłami szewstwo,bednarstwo, kołodziejstwo, młynarstwo i piekarnictwo.Wyjazd oceniany był jako ciekawy i udany.