Przyroda

Brak rozwiniętego przemysłu, wysoka lesistość terenu i obecność cieków wodnych sprawiają, że tereny w okół Trzepnicy są ciekawe pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Luciąża i znajdujący się na niej zalew to siedlisko licznych gatunków ryb ale także bobrów, wydr i wielu gatunków ptaków. W lasach występują sarny, dziki ale także pojawiają się jelenie. Na terenach uprawnych królują zające, kuropatwy i bażanty.Co ciekawe w Trzepnicy zaobserwowano bardzo rzadkiego bociana czarnego, ptak ten znajduje się pod ścisłą ochroną w naszym kraju.

W odległości około dwóch kilometrów od Trzepnicy znajduje się obszar zaliczony do programu Natura 2000 „Łąka w Bęczkowicach”.  Można tam znaleźć rzadki gatunek storczyka lipiennika Loesela. Po drugiej stronie rzeki już na terenie sąsiedniej gminy znajduje się kolejny obszar Natura 2000 „Dąbrowy w Marianku”. Znajdują się tam nieczęsto występujące w polskich lasach grądy i dąbrowy z 100 letnimi okazami drzew.

Ponadto w zabytkowym paku przy obecnej szkole podstawowej znajdują się okazy drzew wpisane na listę pomników przyrody, są to:

dąb szypułkowy – 6 szt.
klon pospolity – 7 szt.
modrzew europejski – 1 szt.
świerk srebrny – 2 szt.
lipa drobnolistna -3 szt.

las sosnowyważka