O nas

Najcenniejszym elementem naszej miejscowości są jej mieszkańcy, którzy wielokrotnie udowodnili, że potrafią współdziałać dla wspólnego celu.

W 2009 roku zebranie mieszkańców uchwaliło statut nowego stowarzyszenia co zapoczątkowało działalność Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Trzepnica oraz Okolic. Celem powstania stowarzyszenia było pragnienie aktywizacji obszarów wiejskich poprzez zbudowanie kapitału społecznego zdolnego do kreowania przedsięwzięć kulturalnych oraz innych inicjatyw lokalnych na terenie naszej wsi jak również gminy. Stowarzyszenie zrzesza obecnie około 30 członków i swoją działalność opiera na pracy społecznej, tworząc i realizując różne projekty samodzielnie lub we współpracy z samorządem lokalnym.

Pierwszym prezesem stowarzyszenia została Pani Joanna Janocha obecnie funkcję tę pełni Joanna Marusińska. Dzięki współpracy z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich pozyskano środki pozwalające aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności. Działania jakie udało się zrealizować to między innymi „Trzepnickie Lato 2010”, „ W klubie robimy to co lubimy” wyjazdy do teatru i wizyty studyjne. Jednakże główną inwestycją, która już trwale służy mieszkańcom pozostaje remont i przeznaczenie na świetlice wiejską, budynku po dawnych zakładach Spółdzielni Usługowo-Wytwórczej Kółek Rolniczych. Świetlica została wyposażona w meble i szereg elementów pozwalających pełnić funkcje miejsca atrakcyjnego dla dzieci i młodzieży. Realizacja tej inwestycji pozwoliło uzyskać trwałe podstawy dla funkcjonowania Stowarzyszenia. Świetlica posiada także podstawowe zaplecze gastronomiczne pozwalające swobodnie przygotować ciepłe lub zimne posiłki dla niewielkiej grupy osób.

Kolejne lata to starania o aktywizacje społeczności lokalnej i działania na jej rzecz.

W 2009 roku udało się także pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach programu „Razem możemy więcej”. Środki pozwoliły na zorganizowanie „ Klubu kobiet” w ramach, którego przeprowadzone zostały zajęcia aerobiku, kurs tańca towarzyskiego.

Rok 2010 to program „ Świąteczny czas zbliża nas„ realizowany dzięki środkom z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Stowarzyszenie corocznie stara się także organizować spotkania dla mieszkańców. Bardzo aktywne w tym względzie są zwłaszcza panie, które cyklicznie spotykają się w dniu kobiet. Stowarzyszenie organizuje nie tylko takie kameralne spotkania ale także stara się promować miejscowość i zapraszać gości. 18 Maja 2013 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Trzepnicy odbyły się uroczyste obchody dnia kobiet które uświetnili swoja obecnością Starosta Powiatu Piotrkowskiego Pan Stanisław Cubała, Wójt Gminy Łęki Szlacheckie  Pan Wojciech Błaszczyk, Sekretarz Gminy Grzegorz Stępień, Skarbnik Gminy   Pani Anna Soboczyk, Radna Powiatu Piotrkowskiego Pani Grażyna Lasek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzepnicy Pani Barbara Gągorowska.

Sztandarowym projektem, który wpisał się już na stałe w kalendarz imprez kulturalnych w naszej gminie to plenery malarskie organizowane od 2010 roku. Kolejne plenery to wiele obrazów wychodzących z pod pędzla artystów malarzy takich jak Marek Miśkiewicz, Henryk Trojan, Bogusław Piasecki, Tomasz Cieślik, Anna Grzywacz, Jadwiga Jaszkowska. Plener malarski to nie tylko szansa kontaktu z wielką sztuka ale możliwość podpatrzenia warsztatu malarskiego, a może nawet odkrycia w sobie nowych talentów artystycznych.

Konwencja projektu cały czas się rozwija i ostatni czwarty już plener w 2014 roku został wydłużony, artyści gościli u nas przez kilka dni. Jak zwykle plastyków odwiedzili Wójt Wojciech Błaszczyk oraz Sekretarzem Gminy Grzegorzem Stępniem. W ostatnim dniu pleneru odbyło się tradycyjne wspólne biesiadowanie, dające możliwość nie tylko obejrzenia pierwszych nowo powstałych prac ale także rozmowy na żywo z naszymi gośćmi.

Stowarzyszenie zawsze aktywnie uczestniczy we wszelkich imprezach organizowanych na terenie naszej Gminy. Podczas Pikniku Ekologicznego zorganizowanego przez Urząd Gminy w Łękach Szlacheckich Stowarzyszenie zaprezentowało dwa stoiska. Na jednym z nich można było spróbować wyśmienitych i zdrowych potraw przygotowanych przez członkinie stowarzyszenia. Potrawy zostały docenione także przez jury konkursowe, które wyróżniło nasze panie. Podczas pikniku zostały zaprezentowane także prace, które wyszły spod pędzli malarzy uczestniczących w plenerach malarskich odbywających się w Trzepnicy w ostatnich latach. Prace powstałe podczas ostatniego pleneru zostały wystawione na aukcji będącej częścią całego pikniku.

Stowarzyszenie stara się używać nowoczesnych metod promocji poprzez prowadzenie strony internetowej oraz kanału filmowego na serwisie YouTube.

Stowarzyszenie stara się podnosić wiedzę swoich członków i aktywnie uczestniczy w programach i szkoleniach organizowanych przez Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim. Członkowie Stowarzyszenia brali także udział w realizowanym po raz pierwszy w 2013 roku Gminnym Forum Organizacji Pozarządowych.

W każdej społeczności lokalnej duży wpływ na aktywną integracje społeczeństwa mają wspólne działania. Stowarzyszenie w ciągu zaledwie kilku lat swojego istnienia udowodniło, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców i przy wsparciu ze strony władz Gminy i dyrekcji Szkoły Podstawowej w Trzepnicy można sporo osiągnąć.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w życiu społeczności lokalnej. Jeśli chcesz nas poznać, zaangażować się w działania, podzielić pomysłami, napisz, zadzwoń lub przyjdź na spotkanie.