Obchody 10-lecie Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Trzepnica Oraz Okolic

W piątek 11-01-2019 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Trzepnicy odbyły się obchody 10-lecie istnienia Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Trzepnica oraz Okolic. Uroczystość rozpoczęła Pani Teresa Janocha, która obecnie pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia. Bardzo serdecznie powitała przybyłych gości Pana wójta Piotra Łącznego, przewodniczącą rady gminy panią Agnieszkę Łysoń, sekretarza gminy Pana Grzegorza Stępnia, skarbnika gminy Panią Justynę Trędę, wójta gminy Gorzkowice Pana Alojzego Włodarczyka, wszystkich członków Stowarzyszenia oraz pozostałych gości.
Pani prezes przedstawiła historię powstania Stowarzyszenia, oraz najważniejsze działania jakie zostały podjęte i zrealizowane. Dziesięć lat istnienia stowarzyszenia to liczne zajęcia świetlicowe, wycieczki, plenery malarskie, zajęcia sportowe dla dzieci, kursy gotowania oraz zajęcia aerobiku dla dorosłych. Po przybliżeniu nam działań Stowarzyszenia głos zabrał Pan Wójt Piotr Łączny, który złożył wyrazy uznania za wytrwałość w działaniach na rzecz lokalnej społeczności i wręczył Pani prezes list gratulacyjny. Później kolejno chętni gości zabierali głos. Następnym miłym etapem imprezy był występ zespołu Carmen tworzonego przez młodych mieszkańców naszej gminy. Uroczystość zakończyła się kolacją w której uczestniczyli zaproszeni goście oraz wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Powstanie i działalność stowarzyszenia z pewnością wzbogaciła naszą społeczność lokalna i uatrakcyjniła okolice jako miejsce życia.

Wycieczka do skansenu w Kłobce i Ciechocinku

W dniu 29.VI.2018 r członkowie naszego stowarzyszenia brali udział w wycieczce do skansenu w Kłobce i Ciechocinka.
Dwa rożne klimaty : pierwszy pamiętany z dzieciństwa klimat wsi. Sprzętów gospodarstwa domowego, wystroju wnętrz. prac wykonywanych na wsi. Skansen posiada ekspozycje z Kujaw i okolic Dobrzynia, znajdują się miedzy innymi kuźnia , wiatrak, szkoła, karczma,straż pożarna i autentyczny dwór należący w przeszłości do rodziny Orpiszewskich.
Drugi klimat to deptak w Ciechocinku, który rozpoczęliśmy od od tężni poprzez dywany kwiatowe, pijalnie wód a zakończyliśmy na popołudniowym fajfie. Pogoda dopisywał, zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy do domu.

 

Wystawa etnograficzna

 

„Moja gmina i miejscowość wczoraj i dziś” to  program  Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Trzepnica Oraz Okolic, który otrzymał wsparcie Starostwa Piotrkowskiego.

Program skierowany jest głownie do młodzieży szkolnej aby pokazać jak mieszkali, żyli przodkowie w ubiegłym wieku.

W ramach programu szereg działań: zajęcia dydaktyczne, konkursy, warsztaty oraz wystawa etnograficzna,

Konkursy:  konkurs fotograficzny, konkurs moja opowieść, konkurs wiedzy.

Warsztaty: plastyczne dla młodzieży szkolnej oraz warsztaty z rękodzieła.

W dniu 08.10.2017r w dworku w Trzepnicy została otwarta wystawa etnograficzna.  Zaprezentowany został na niej tradycyjny sprzęt gospodarstwa domowego i gospodarczego  typowego gospodarstwa  z pierwszej połowy XX wieku. W śród nich ręcznie wykonane przedmioty wyroby codziennego użytku domowego  jakie można było spotkać w chatach  naszych  przodków. Na wystawie można zobaczyć typowe wyposażenie chaty wiejskiej: gliniane naczynia, dzbanki, maselnice, lampy naftowe, płótno lniane ręcznie tkane, dywany z wełny owczej, elementy ludowego stroju piotrkowskiego  Wystawione są także narzędzia , m.in. , strug, młotek szewski, lutownicę ,nożyce do strzyżenia owiec. Część pomieszczenia zajmują narzędzia rolnicze: cepy, grabie, kosy i sierpy oraz drewniane radło. Zaprezentowana została również literatura zielarska i kolekcja ziół. Uzupełnieniem są stare dokumenty.

Zbiory pochodzą  z gospodarstw rodziców i dziadków Marzeny Gładysz i Teresy Janocha,  które je przygotowały i zaprezentowały.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Trzepnica oraz Okolic serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 19.00 w Świetlicy Stowarzyszenia przy Szkole Podstawowej w Trzepnicy.

Zgodnie ze statutem w Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad

 3. Przyjęcie porządku posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności stowarzyszenia za 2015 rok:

 • Sprawozdanie finansowe za 2015r.

 • Sprawozdanie merytoryczne za 2015r.

 1. Przedstawienie proponowanych zmian w statucie

 2. Dyskusja

 3. Głosowanie nad podjęciem uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i zmiany statutu

 4. Sprawy różne – wolne głosy i wnioski

 5. Zakończenie posiedzenia

Z uwagi na bardzo ważne kwestie, które będą poruszane podczas zebrania prosimy o przybycie wszystkich członków.