Walne zebranie członków

W dniu 20 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Trzepnica.

Walne Zebranie podjęło Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań merytorycznego i finansowego za 2018 rok.

Ponadto podjęto dyskusje na temat planów pracy na 2019 rok oraz omówiono działania podjęte w roku ubiegłym. Dziękujemy wszystkim członkom za obecność i poświęcony czas i zachęcamy do dalszej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Walne Zebranie – marzec 2019

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Trzepnica oraz Okolic serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 19.00 w Świetlicy Stowarzyszenia przy Szkole Podstawowej w Trzepnicy.

Zgodnie ze statutem w Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad

 3. Przyjęcie porządku posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności stowarzyszenia za 2015 rok:

 • Sprawozdanie finansowe za 2015r.

 • Sprawozdanie merytoryczne za 2015r.

 1. Przedstawienie proponowanych zmian w statucie

 2. Dyskusja

 3. Głosowanie nad podjęciem uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i zmiany statutu

 4. Sprawy różne – wolne głosy i wnioski

 5. Zakończenie posiedzenia

Z uwagi na bardzo ważne kwestie, które będą poruszane podczas zebrania prosimy o przybycie wszystkich członków.

Zgłoszenia do Akademii Liderów

Akademia Liderów to projekt aktywizacyjno-szkoleniowy skierowany do młodych ludzi w wieku 18-25 lat z województwa łódzkiego. W Łodzi oraz Piotrkowie Trybunalskim zostanie przeszkolonych 32 młodych ludzi, którzy zrealizują swoje autorskje projekty w swoich społecznościach na terenie całego województwa. Dzięki temu uczestnicy Akademii zdobędą wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu projektem oraz zespołem projektowym. Każdy z nich zaangażuje do realizacji swojego projektu kolejne osoby.
Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Latawiec, które prowadzi działania w obszarze rozwoju społecznego dzieci i młodzieży.
Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do 3 lipca poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.akademia-liderow.com

Wyniki zbiórki publicznej

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI WSI TRZEPNICA ORAZ OKOLIC

INFORMUJEMY

Z PRZEPROWADZONEJ

W DNIU 5 LIPCA 2014

ZBIÓRKI PUBLICZNEJ DO PUSZEK NA

FESTYNIE RODZINNYM

„POWITANIE LATA”W TRZEPNICY

ZOSTAŁA ZEBRANA ŁĄCZNA KWOTA

2 599,15 ZŁ

WKWOTA W CAŁOŚCI ZOSTANIE PRZEZNACZONA NA CEL KULURALNY I OŚWIATOWY STOWARZYSZENIA

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Udział w III Forum organizacji pozarządowych

17 czerwca w siedzibie Starostwa Piotrkowskiego odbyło się III Forum organizacji pozarządowych w którym uczestniczyli także przedstawiciele naszego stowarzyszenia. Forum przygotowane i prowadzone przez  Lokalny Ośrodek Wspierania Ekonomi Społecznej z Piotrkowa Trybunalskiego otworzył Starosta powiatu Stanisław Cubała, dalsze wykłady prowadzili przedstawiciel piotrkowskiego PTTK Łukasz Gruszecki, oraz pani Anna Furmańska prezentująca prawne aspekty organizacji imprez plenerowych przez organizacje pozarządowe.