Walne zebranie członków

W dniu 20 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Trzepnica.

Walne Zebranie podjęło Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań merytorycznego i finansowego za 2018 rok.

Ponadto podjęto dyskusje na temat planów pracy na 2019 rok oraz omówiono działania podjęte w roku ubiegłym. Dziękujemy wszystkim członkom za obecność i poświęcony czas i zachęcamy do dalszej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Walne Zebranie – marzec 2019